Klik hier voor grote afbeelding (met gegevens)
Balustrade

De balustrade is een borstwering, die bestaat uit de handlijst (leuning) bovenaan en balusters er onder. Is de borstwering wel opengewerkt, maar zijn er geen balusters (maar bijvoorbeeld gotische traceringen of renaissance snijwerk) dan is het ook geen balustrade.
Omgekeerd blijkt soms dat wat een balustrade lijkt, niet opengewerkt is: dat is dan een pseudobalustrade.
Op tal van plaatsen treffen we balustrades aan: langs een balkon, trap of brug.
Ook een Frans balkon kan met een balustrade beveiligd zijn.

Tekst: Jean Penders, 09-2005. Bronnen: zie literatuurlijst. Foto: Jean Penders