Klik hier voor grote afbeelding (met gegevens)
Engel

In de christelijke kunst komen heel veel engelen voor, maar met al die afbeeldingen is er iets heel erg mis. Hoe mooi de plaatjes ook zijn, ze kloppen niet, want engelen zijn onzichtbaar.
De engelen zijn niet allemaal gelijk. Het hoogst in rang zijn de serafijnen, dan komen de cherubijnen, vervolgens de aartsengelen en dan de gewone engelen. En hier moeten we ook de foute engelen vermelden: de duivels zijn gevallen engelen.
In de beeldende kunst verschijnt de engel eerst als een ongevleugelde man (2e helft van de 3e eeuw). In de 4e eeuw raakt hij zijn geslacht kwijt, maar hij krijgt wel vleugels, en zo blijft hij bij ons. Bijvoorbeeld als engelbewaarder.
In veel café's zijn als versiering gevleugelde engelenkopjes te zien, kennelijk zijn deze cherubijnenkopjes heel romantisch. Ook lieflijk zijn de putti: engelachtige blote kinderen.
De engel kan ook een speciale betekenis hebben, bijvoorbeeld als evangelistensymbool.

Tekst: Jean Penders, 09-2005. Bronnen: zie literatuurlijst. Foto: Jean Penders