Klik hier voor grote afbeelding (met gegevens)
Hordijs

Een weermuur is voorzien van een borstwering met kantelen (met schietgaten erin), en moordgaten ertussen. Wanneer een belegering te vrezen was, werd op de meest kwetsbare plaatsen tijdelijk een houten galerij over de stenen weergang heen gebouwd: de hordijs. De extra houten weergang stak op kortelingen uit de muur en kon daardoor aan de onderzijde werpgaten hebben. Aan de bovenzijde werd een lessenaardak aangebracht tegen van boven komend onheil. De kortelinggaten waren bij de bouw al uitgespaard, de dragende balken konden er zo ingeschoven worden en eventueel met een schoor versterkt. De werpgang is dus een soort vliegende steiger. De vorm kan vrij gecompliceerd zijn bij een ronde muurtoren
Een stadsmuur is heel lang. Vooral bij kortere weermuren, zoals die van een kasteel, werd later in de middeleeuwen een stenen versie van de hordijs gebouwd: de machicoulis.

Tekst: Jean Penders, 09-2005. Bronnen: zie literatuurlijst. Afbeelding: E. Viollet le Duc