Klik hier voor grote afbeelding (met gegevens)
Kathedraal

Het beeld van de kathedraal als het imposante bouwwerk dat de skyline van de middeleeuwse stad domineert is op veel plaatsen helaas niet meer te vinden. Dat komt niet alleen doordat er veel kathedralen gesloopt zijn, ook de nog bestaande zijn niet zelden moeilijk terug te vinden tussen latere hoogbouw. En dan is er nog een reden waarom het soms lang zoeken is: een kathedraal is niet altijd een grote kerk.
De 'cathedra', de bisschopszetel heeft zijn naam gegeven aan het gebouw waarin de bisschop zetelt of zetelde.
Vele noemen iedere grote kerk een kathedraal, dom of duomo. De verwarring wordt nog groter door de loop van de geschiedenis.
Utrecht heeft nu drie kathedralen. De Dom is in de Middeleeuwen gebouwd als kathedraal, daar zetelde de bisschop. Het gebouw is nu een protestantse kerk. De bisschop werd er in 1580 uit verjaagd. Toen Utrecht in 1853 opnieuw een bisschop kreeg, een aartsbisschop zelfs, werd de Catharijnekerk de nieuwe kathedraal; dat is een voormalige kloosterkerk. En dan is Utrecht ook nog de zetel van de Oud-Katholieke aartsbisschop, met eveneens een kathedraal, de Sint-Gertrudiskerk.
Tekst: Jean Penders, 09-2005. Bronnen: zie literatuurlijst. Foto: Jean Penders