Klik hier voor grote afbeelding (met gegevens)
Luchtvervuiling

Luchtvervuiling is een groot probleem, ook gezien vanuit het oogpunt van de monumentenzorg. Historisch waardevolle gebouwen verdwijnen erdoor onder een grauwsluier en de gevelreiniging, die omwille van het toerisme dan uitgevoerd wordt, haalt niet alleen het vuil weg, maar vaak ook de beschermende verweringslaag van de natuursteen. Bij baksteen wordt vaak de huid aangetast.
De oorzaken van de vervuiling hangen samen met het groeien van de welvaart: industrie en verkeer zijn grote boosdoeners. Er zijn echter ook positieve ontwikkelingen: het gebruik van vervuilende fossiele brandstoffen is verminderd. Er wordt nu veel meer gestookt op aardgas dan op steenkool.

Een duidelijk gevolg van de luchtvervuiling is de opwarming van de aarde, waardoor de gletsjers smelten en de zeespiegel stijgt.

Tekst: Jean Penders, 09-2005. Bronnen: zie literatuurlijst. Foto: Jean Penders