Klik hier voor grote foto (met gegevens)
Meander

Het ultieme genot voor de wandelaar: vanuit de met moeite bedwongen hoogte tussen de bomen door neerzien op een meanderend beekje. Maar waarom kronkelt dat beekje zo fraai? Wanneer stromend water een obstakel ontmoet, gaat het eromheen. De nieuwe stroming raakt de oever, die daardoor op die plek uitgeslepen raakt. Dat levert een bocht, waardoor het omgeleide water verderop de tegenover liggende oever zal gaan uitschuren. De bochten worden steeds groter, tot de ene bocht de volgende raakt, en dan kan het water weer rechtdoor. En het spel kan weer opnieuw beginnen.
Waar komt het woord 'meander' vandaan? Van de rivier de Meander in Turkije, die in de Griekse oudheid al beroemd was om zijn gekronkel. In Turkije kun je nu beter naar de Büyükmenderes vragen. Maar je kunt je die moeite ook sparen, hij is inmiddels gekanaliseerd.
Die Grieken zijn zelf ook weer beroemd geworden, onder andere met hun 'meander-ornament', dat het kronkelen tot kunst verheven heeft.

Tekst: Jean Penders, 06-2005. Bronnen: zie literatuurlijst. Foto: Jean Penders