Klik hier voor grote foto (met gegevens)
Spaarveld

Een spaarveld is flinke nis in de muur, ofwel bedoeld om stenen te sparen ofwel om een gevel te verlevendigen. En die twee doeleinden gaan goed samen. De nis is niet diep, want dat zou de muur verzwakken. De oppervlakte is fors, want anders wordt er weinig steen bespaard. De onderzijde en de zijkanten zijn gewoon recht gemetseld. Hoe is een spaarveld (of spaarnis) aan de bovenzijde afgesloten? Wanneer dat met een boog is, wordt het spaarveld meestal omschreven als spits-, rond- of keperboognis. Dit spaarveld wordt dan meestal een spaarnis genoemd.
Vooral in de romaanse bouwkunst komen veel spaarnissen voor die aan de bovenzijde een boogfries hebben. Veel kerktorens zijn geleed door spaarvelden boven elkaar, vaak per geleding anders afgesloten. Bij een gevel met spaarvelden naast elkaar worden deze gescheiden door lisenen.
In een spaarveld kunnen vensters voorkomen. Pas bij de latere ontwikkeling van de spaarnissen gaan deze de volle breedte vullen.


Tekst: Jean Penders, 06-2005. Bronnen: zie literatuurlijst. Foto: Jean Penders