Klik hier voor grote foto (met gegevens)
Triforium

Een architectonisch sierelement is vaak gegroeid uit een heel praktische oplossing voor een probleem. Het triforium is de smalle gang, die boven de scheibogen van een gotische kerk onderlangs de vensters van de lichtbeuk loopt. Naar het middenschip toe is de gang geopend als een galerij met soms simpele openingen, soms voorzien van rijke traceringen. Het is een fraai gezicht en het camoufleert de blinde muur, waartegen het zadeldak van de zijbeuk rust. Slechts zelden is het triforium beglaasd: dat kan alleen wanneer het zijbeuksdak een andere vorm heeft. Maar het echte nut? Onderhoud. Een kerk vraagt ook op hoog niveau onderhoud, en dan geeft het triforium gemakkelijk toegang tot de hogere delen, al dan niet in combinatie met tijdelijke steigers.
Ook in de Romaanse kerkbouw komt het triforium al voor. In die periode en in de overgangsfase naar de gotiek bevindt zich onder het triforium soms ook nog een zijbeuksgalerij met dezelfde breedte als de zijbeuk.
Het schijntriforium is de binde imitatie van het triforium, slechts bedoeld als sierelement.

Tekst: Jean Penders, 06-2005. Bronnen: zie literatuurlijst. Foto: Jean Penders