Klik hier voor grote foto (met gegevens)
Verlichting

Verlichting is een verzamelbegrip voor alles wat licht in de duisternis brengt. In een donkere kamer is dat het venster, 's nachts op straat de straatverlichting. De lantaarn is eveneens een begrip dat zowel het licht doorlatende als het licht uitstralende in zich verenigt: de lantaarn op het dak en de straatlantaarn illustreren dit.
Verlichting, anders dan daglicht, is vanouds verbonden met brandgevaar, in de Middeleeuwen veroorzaakte menige omgevallen kaars, die niet veilig in een kaarsnis stond, een stadsbrand. Vandaag de dag lijkt de elektriciteit hierop het antwoord, maar menige brand volgt op kortsluiting. Het blijft dus het veiligst om met de kippen op stok te gaan, maar die oplossing is toch wat uit de tijd.

Tekst: Jean Penders, 06-2005. Bronnen: zie literatuurlijst. Foto: Jean Penders