Klik hier voor grote foto (met gegevens)
Watertoren

Drinkbaar water is een groot goed. Menigeen realiseert zich bij het verspillen van drinkwater niet hoeveel moeite onze voorouders moesten doen om geen afschuwelijke ziekten op te lopen door onbetrouwbaar water. Niet voor niets was (slap) bier en wijn als alternatief gebruikelijk. Het water voor de bierproductie kwam meestal uit de rivier, die ook als plee en vuilnisbelt dienst deed.
En dan komt de waterleiding. Zo'n 2000 jaar nadat de Romeinen het voorbeeld gaven zijn we er hier in de 19e eeuw weer aan toe. Het eerste probleem is dan het transport vanaf de bron, het tweede het verkrijgen van voldoende druk op het water in de buizen om het, ook op de verdieping, uit de kraan te laten stromen. Een hoog geplaatst reservoir is de oplossing: de watertoren. De grote bak op een meestal smallere toren verschijnt in en bij de steden en dorpen. Zo mogelijk zelf al op een hoog punt gelegen, dat scheelt. Met pompen wordt het daarin omhoog gebracht en daarna doet de zwaartekracht gratis de rest. Tegenwoordig nemen krachtige pompen het werk van de torens langzaamaan weer over.
Tekst: Jean Penders, 06-2005. Bronnen: zie literatuurlijst. Foto: Jean Penders