Klik hier voor grote afbeelding (met gegevens)
Weergang

Op de weermuur van een kasteel of stad is de weergang onmisbaar: het is de ruimte waar de verdedigers lopen om voor hun leven te vechten. De borstwering ervan heeft moordgaten en kantelen, voorzien van schietgaten. Wanneer de borstwering aan de veldzijde voldoende uitkraagt, kan deze als werpgang fungeren. De machicoulis is de stenen versie hiervan. De hordijs is een tijdelijk houten variant, die in spannende tijden over de weergang heen gebouwd werd: je kon dan zowel achter als vóór de kantelen lopen.
De gang achter de kantelen langs rust meestal op spaarbogen.
De weergang komt zowel open als gesloten voor: een al dan niet tijdelijk dak erboven gaf bescherming tegen allerlei projectielen, maar kon wel in brand geschoten worden.
De muurtorens, burcht- en stadspoorten en donjons waren ook voorzien van een weergang.

Tekst: Jean Penders, 09-2005. Bronnen: zie literatuurlijst. Foto: Jean Penders