Klik hier voor grote afbeelding (met gegevens)
Beglaasd dakschild

Het maximale daklicht is het beglaade dakschild: het grootste gedeelte van het dakschild is glas geworden. Op zolder geeft dat ongetwijfeld een binnen=buitengevoel, van buiten is het geen gezicht wanneer het niet in de architectuur is ingepast. Liever dus in moderne architectuur dan in een eeuwenoud pand. De gevolgen voor de kapconstructie laten zich raden.
Afgezien van het gordijnen-vraagstuk zal ook de temperatuurbeheersing vaak hoofdbrekens kosten: broeikas in de zomer en ijskast in de winter. Een zolder met beglaasd dakschild kan dus wel prima dienst doen als wintertuin of als zomertuin voor iemand die niet echt naar buiten wil.
Tekst: Jean Penders (10-2007). Bronnen: zie literatuurlijst. Afbeelding: Jean Penders