Klik hier voor grote afbeelding (met gegevens)
Boenstoep

Hygiëne is van groot belang bij de bereiding van zuivelproducten. Melk en kaas mogen dus niet in aanraking komen met vuile bussen, zeven en kommen. In een lege melkbus blijft een vettige aanslag achter, die snel zuur wordt. Afwassen met veel water is de beste remedie. In streken met heel veel sloten ligt het voor de hand om daarvan gebruik te maken. Een aanlegstoep voor de boten die de melk aanvoeren is ook bruikbaar om de bussen schoon te boenen, als je maar goed bij het water kunt komen. Een boenstoep heeft als laagste niveau een vlonder, dicht boven het waterpeil. Is de sloot speciaal bedoeld om bij de boenstoep te komen, dan is het een stoepsloot
Wanneer tussen de boerderij en het water een openbare weg ligt, kun je helaas niet zomaar de stoep tot een boenhok uitbouwen.
De wasstoep is net zo'n soort stoep, maar bedoeld voor algemener gebruik. Die vindt je dan ook niet alleen in zuivelgebieden. Iedereen moet de was doen, je vindt dus ook wasstoepen in steden, langs de grachten.


Tekst: Jean Penders (05-2012). Bronnen: zie literatuurlijst. Afbeelding: Jean Penders