Klik hier voor grote afbeelding (met gegevens)
Hanenbalk

Alleen in een oude kippenschuur zou je theoretisch een haan hoog op de hanenbalk kunnen vinden. De naam hanenbalk (of 'haanhout') wordt toch algemeen gebruikt voor de horizontale balk die daksporen een stukje onder de nok aan elkaar koppelt. Bij de echte sporenkappen, die geen ondersteunende gebinten kenden, was de hanenbalk het belangrijkste verstevigende element. Bij een hoge kap hadden de sporenparen er niet zelden twee onder elkaar.
Een degelijke bevestiging van de hanenbalk aan de sporen is belangrijk om zijdelingse winddruk op te vangen. Oorspronkelijk is deze meestal uitgevoerd als een halfhoutse verbinding met toognagels. Later worden daarnaast, of in plaats daarvan, spijkers gebruikt. De houtverbinding wordt steeds minder degelijk uitgevoerd.
Toen de jukken in de kap verschenen, werden de hanenbalken minder belangrijk en op den duur vaak achterwege gelaten.


Tekst: Jean Penders (10-2007). Bronnen: zie literatuurlijst. Afbeelding: Jeroen Krijnen