Klik hier voor grote afbeelding (met gegevens)
Kelk

De kelk is een beker, een fraaie beker. Meer speciaal is het de kelk die voor religieuze doeleinden wordt gemaakt. In de Protestante kerk wordt bij het avondmaal wijn in een kelk gegoten, die dan onder de gelovigen rondgaat, die er uit drinken om het Laatste Avondmaal te gedenken.
Veel meer lading heeft het gebruik van de kelk in de Rooms Katholieke eredienst. Hier wordt aan de wijn een meer dan symbolische rol toegekend: tijdens de Eucharistie verandert deze in het bloed van Christus. Daarom hoort de binnenzijde van de kelk verguld te zijn.
Het gaat dan om bovenste deel, de cuppa. Om de kelk neer te zetten is een voet wel handig en daartussen zit dan nog de stam, al dan niet versierd met een handige verdikking, de nodus.


Tekst: Jean Penders (11-2007). Bronnen: zie literatuurlijst. Afbeelding: Jean Penders