Klik hier voor grote afbeelding (met gegevens)
Kikker   voor touw

Je hebt allerlei soorten kikkers, maar de meeste zullen ervandoor zijn voordat je er een touw aan kunt vastknopen. Dat kun je biologisch uitleggen: zo'n kwaakbeest plonst weer in de sloot, voordat je hem met een boekje hebt kunnen determineren.
Het woord 'kikker' is tevens een van de vele dierennamen, die je ook in een heel andere betekenis tegenkomt. Om de beeldspraak (over dat knopen) te begrijpen, kun je in een bootje stappen. In de scheepvaart is de kikker vooral bekend als een ding met twee uitstekende pootjes, waaromheen je een touw kunt winden of vastknopen, zó dat het vast bijft zitten. Doen die twee pootjes aan een kikker denken?
Niet alleen op een boot kom je deze kikkers tegen, ook landrotten kennen ze, zelfs binnenshuis. De kikker voor touw is ook bij oudere huizen met trekjaloezieën te vinden op de stijl van het raamkozijn. Je kunt daarmee het touw vastzetten waarmee je de zonwering laat zakken (of ophalen).
Wie goed oplet zal nog heel wat meer kikkers tegenkomen. Misschien wel vlak bij de zojuist genoemde: een schuifraam heeft vaak een kikkertje, maar dan bedoelen we wéér een andere betekenis van de term. Dàt kikkertje, is een soort wervel, waarmee het opengeschoven raam vastgezet wordt.

Tekst: Jean Penders (04-2008). Bronnen: zie literatuurlijst. Afbeelding: Jean Penders