Klik hier voor grote afbeelding (met gegevens)
Palmtakje

Het palmtakje komt niet van de palmboom. Waarom heet het dan zo? We kennen, en dan vooral de oudere mensen uit het zuiden onder ons, het palmtakje als een typisch rooms-katholiek gebruik. Al in de 6e eeuw werd in Spanje op Palmpasen, de zondag vóór Pasen, een processie gehouden, de palmprocessie, en daaraan voorafgaand werden palmtakken gewijd. Immers, die gebruikte het volk om Christus toe te juichen bij zijn intocht in Jeruzalem. Dat als herinnering daaraan bij de processie met die takken gezwaaid werd, is voor de hand liggend. Maar toen dit gebruik in onze streken overgenomen werd, waren hier geen palmen te vinden. Ze lijken er niet erg op, maar de takjes van de buxusstruik gingen hier voor palmtak spelen. Daardoor wordt de buxus ook wel 'palmboompje' genoemd en het hout 'palmhout'.
Terug naar Palmpasen. Alle gelovigen kregen bij die mis vóór de processie een palmtakje en namen dat na de processie mee naar huis. Het was gewijd en kreeg daar een plaats. Meestal werd het achter een crucifix gestoken. Het verdorde en tegen de tijd dat het helemaal geel geworden was, was het weer Palmpasen.

Tekst: Jean Penders (10-2007). Bronnen: zie literatuurlijst. Afbeelding: Jean Penders