Klik hier voor grote afbeelding (met gegevens)
Profiel

Het profiel van iets is de lijn die je eromheen kunt trekken. Concreter: het profiel van een stad is de skyline, bij een gebouw spreek je van 'silhouet'. Bij een sleutelstuk gaat het om de opeenvolgende reeks holle en bolle vormen, die je ziet als je het van opzij bekijkt. Ook een basement bekijk je van opzij: je ziet dan bijvoorbeeld een holle trochilus tussen bolle torussen.
Een rijke gotische bundelpijler of gewelfrib moet je 'doorsnijden' om het profiel gemakkelijk uit te kunnen tekenen. Ook bij een fraaie lijst wil je de doorsnede vastleggen. Het geeft minder rommel als je daarvoor geen zaag, maar een 'profielkam' gebruikt: een soort kam waarvan alle 'tanden' staafjes zijn die weggedrukt worden door het profiel, wanneer je het ertegen aandrukt. Daarna kun je omtrek gemakkelijk natrekken. Wat krijg je? De omtrek van een samengesteld profiel: het totaalbeeld van de manier waarop de aparte profielen elkaar opvolgen. Het eenvoudigst is een band(je), een vierkante vorm of recht stukje tussen gebogen vormen. Hol en bol komen het meest voor, samen vormen ze een ojief. Meestal meer dan halfrond is de doorsnede van een kraalprofiel. Is het mooi rond, dan gaat het om een rondstaaf. Lijkt de doorsnede op een peer, dan spreken we van een peerkraal.

Voor het profiel van de houten omlijsting van een ingang of venster gebruikt de timmerman profielschaven.
Omdat profielen sterk aan de mode onderhevig zijn behoren ze tot de belangrijkste aanwijzingen voor de kunst- en bouwhistoricus om onderdelen te dateren. Simpel is dat niet: barokprofielen komen in welvarende steden heel veel eerder voor dan op het platteland. Bovendien heeft de dorpstimmerman wat dit betreft vaak 'de klok horen luiden'. En dan nog: door goede vaklui worden bij de neo-stijlen soms zo'n perfectie imitaties van oudere voorbeelden geleverd dat de datering onzeker kan blijven.
Een verhaal dat minder met 'mooi' dan wel met 'sterk' te maken heeft is dat van profielen als dat van de stalen H-balk.

Tekst: Jean Penders (01-2007). Bronnen: zie literatuurlijst. Afbeelding: Jean Penders