Klik hier voor grote afbeelding (met gegevens)
Staand klezoorverband

Klezoorverband is een variant op het halfsteens verband, waarbij de muur dus een halve steen dik lijkt. Omdat klezoorverband vooral voorkomt als siermetselverband in de 20e eeuw, in de tijd waarin de meeste gevels als spouwmuren opgetrokken werden, is deze halfsteens schil dan slechts een deel van de complete muur.
Bij halfsteensverband ligt de stootvoeg in iedere laag baksteen midden boven de strek van de onderliggende laag. Minder sterk, maar fraaier in de ogen van veel architecten, is een oplossing waarbij de stootvoeg wat opschuift, zo dat hij op een kwart van de strek uitkomt. Een kwartsteen is een klezoor, vandaar de naam klezoorverband.
Er zijn twee varianten: bij het staand klezoorverband liggen de stootvoegen om de laag recht boven elkaar. Bij het lopend klezoorverband schuiven ze steeds op. Het staande klezoorverband doet denken aan een staande tand, het lopende aan een vallende tand.
Klezoorverband is dus niet een metselverband, waarbij klezoren als hoekoplossing toegepast worden. Het gaat daarbij om staand verband of kruisverband.

Tekst: Jean Penders (12-2007). Bronnen: zie literatuurlijst. Afbeelding: Jean Penders