Klik hier voor grote afbeelding (met gegevens)
Veeteelt

Toen de mens op het idee kwam om niet alleen maar achter loslopende dieren aan te jagen, maar er een aantal te vangen, ermee te fokken en als tamme kudde te hoeden, was de eerste veeteelt geboren. Een volgende stap kwam toen de nomaden zich min of meer blijvend ergens vestigden. Ze konden in een omheinde 'kraal' of op een weiland hun dieren moeiteloos binnen de perken houden.
De keuterboerderij laat de meest kleinschalige vorm zien van een gemengd bedrijf met wat veeteelt, gecombineerd met wat landbouw. De hoge silo's van enorme boerenbedrijven van de bio-industrie markeren het andere uiterste.
De koe neemt een centrale plaats in binnen de veeteelt, haar melk speelt daarbij een grote rol. Het paard heeft de hoogste status onder de beesten op de boerderij, het is de tractor van vroeger. Dit dier levert wel vlees, maar dat komt toch vooral van de koeien en de varkens. Sinds de opkomst van de kunstmest kunnen we ons niet meer voorstellen dat het vee ook echt noodzakelijk was voor de mestproductie. Zonder mest geen landbouw of zelfs maar een groententuintje.

Tekst: Jean Penders (01-2007). Bronnen: zie literatuurlijst. Afbeelding: Evert van Veldhuizen