Klik hier voor grote afbeelding (met gegevens)
Verticaalverband

De term 'verticaalverband' moet even uitgelegd worden. Want het meeste metselwerk is in verband gemetseld en, zolang het goed gaat, staat het ook recht overeind.
Onder 'verticaalverband' verstaan we een metselverband dat als siermetselwerk bedoeld is en weinig draagkracht heeft omdat iedere steen op een kop staat. Simpel gezegd: het is alsof de muur een kwart slag gedraaid is. De lintvoegen lopen bij wijze van uitzondering verticaal en de stootvoegen horizontaal.
Verticaalverband was vooral populair in de tijd van de Amsterdamse School.
Het gaat niet altijd om verticaalverband wanneer een baksteen op zijn kop staat. Het kan dan bijvoorbeeld ook gaan om kantstaande steen. En al heeft hij er ergens wel wat van weg: we noemen een rollaag toch geen verticaalverband.
Tekst: Jean Penders (12-2007). Bronnen: zie literatuurlijst. Afbeelding: Jean Penders