Utrecht - Zwaansteeg 10 (gesloopt 1978 - oud adres)0000.0001

 

Utrecht - Zwaansteeg 10 (gesloopt 1978 - oud adres)0000.0001

 

KLIK HIERSITE: http://www.hetutrechtsarchief.nl
         (Het Utrechts Archief) (1969.0210a)
KLIK HIERSITE: http://www.hetutrechtsarchief.nl
         (Het Utrechts Archief) (1972.1120a)