Eelen0000.0011

 

naam: Eelen (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: co�rdinaten: 227492  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Hellendoorn (situatie op 01-01-1997)

provincie: ^Overijssel (^Nederland)

andere naam:

opmerkingen: niet verwarren met: ^Elens (gem. De Marne, prov. Groningen, 217597)

Zie verder ook: -