Eikelenbosch-NBR0000.0011

 

naam: Eikelenbosch (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: co�rdinaten: 120382  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Baarle-Nassau (situatie op 01-01-1997)

provincie: ^Noord-Brabant (^Nederland)

andere naam:

opmerkingen: niet verwarren met (soort)gelijke plaatsnamen: zie ^Eikelenbosch; kaart 0(0000.0001)

Zie verder ook: -