(De) Hoeve-FR0000.0011

 

naam: De Hoeve (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: co�rdinaten: 202544  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Weststellingwerf (situatie op 01-01-1997).

provincie: ^Friesland (^Nederland)

andere naam:

opmerkingen: niet verwarren met (soort)gelijke plaatsnamen: zie ^Hoeve; kaart 0(0000.0001)

Zie verder ook: -