Langerak-ZH0000.0011

 

naam: Langerak (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: co�rdinaten: 120438  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Liesveld (situatie op 01-01-1997)

provincie: ^Zuid-Holland (^Nederland)

andere naam: Langereack (Jacob van Deventer/ca 1570)

opmerkingen: niet verwarren met (soort)gelijke plaatsnamen: zie ^Langerak; kaart 0(0000.0001)

Zie verder ook: -