Sloop (van) monument 0000.0011

 

        Literatuur

- Amerongen, Wim van, "Sloop monumentale boerderij Wijk 'wordt dubbel beloond'". In: Utrechts Nieuwsblad, 27-12-2004, blz. 11 (Beschermde 18e-eeuwse boerderij zou gerestaureerd worden. Werd zonder vergunning gesloopt. Gemeente deed aangifte, gesteund door Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Is uiteindelijk herbouwd met nieuwe bouwmaterialen. Omdat pand nu niet meer als monument in bestemmingsplan opgenomen kan worden, ontstaat uitbreidingsmogelijkheid van 300 naar 600 kubieke meter. Boete bedroeg slechts 4000,- euro. Volgens Gemeente Wijk bij Duurstede is er een lacune in de wet)