Vorige overzicht Gewelf Klik op het gezochte gewelf Volgende overzicht Gewelf   

Dwarsgeplaatst tongewelf

Ringgewelf

Getrapt stijgend tongewelf

Dwarsgeplaatst stijgend tongewelf

Troggewelf op gordelbogen

Troggewelfjes op houten balken

Tongewelven gekoppeld door arcade

Half tongewelf

Tongewelf met steekkappen

Gewelf met koepel op kruisende ribben