Mariaplaats

 

 
  Platform voor wetenschappelijk onderzoek van de materiŽle cultuurgeschiedenis  

Eind 1999 heeft het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, toen gevestigd aan de Mariaplaats te Utrecht, vertegenwoordigers bijeen geroepen van een aantal organisaties, die zich landelijk bezighouden met onderzoek op het terrein van de materiŽle cultuurhistorie. Op het voorstel van de KNOB te komen tot de oprichting van een Platform Mariaplaats reageerden deze organisaties positief.
Vastgesteld werd dat er primair behoefte bestaat aan bundeling van de krachten op het terrein van het onderzoek, dat door de verschillende organisaties wordt verricht c.q. gestimuleerd. Aan het belang van het onderzoek op het gebied van materiŽle cultuurhistorie wordt nog steeds niet voldoende aandacht geschonken, waardoor het tť weinig armslag krijgt. Ook willen de leden over en weer beter geÔnformeerd moeten worden over wie wat doet. Naast het lopende onderzoek moet daarbij ook worden gedacht aan publicaties, excursies en studiedagen. De webring die u nu bezoekt is daartoe een  instrument. Maar er zou ook gewerkt aan het beter benutten van elkaars publicitaire mogelijkheden zoals het door de KNOB uitgegeven bulletin. De site "de Koppellink" is een middel om direct naar elkaars informatie te linken. Regelmatig worden gezamenlijk activiteiten georganiseerd, zoals studiedagen. Bundeling van krachten met behoud van ieders identiteit kan versnippering voorkomen en bijdragen tot een versterking van ieders positie.

Het Platform Mariaplaats kwam drie ŗ viermaal per jaar bijeen op het bureau van de Stichting Menno van Coehoorn, Mariaplaats 51 te Utrecht.
De laatste jaren leidt het platform een slapend bestaan.

 


terug