ZOEKPAGINA

COPYRIGHT & DISCLAIMER

De webmaster/ontwerper/eigenaar van deze site kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade, voortvloeiend uit informatie op deze website of uit een aan deze website gelinkte externe website!

Het gebruik van de informatie geschiedt geheel voor uw eigen risico.

De auteursrechten van via deze website doorgegeven informatie en/of afbeeldingen blijven berusten hij de oorspronkelijke rechthebbenden. Voor ongeoorloofd gebruik aanvaardt de webmaster/ontwerper/eigenaar van deze site geen enkele verantwoordelijkheid.

Alle informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden.
Wellicht ten overvloede: Documentatie.org (UDS) kan en wil niet instaan voor de juistheid van de geboden informatie, zeker niet voor door anderen verzamelde gegevens.
Bij het geven van informatie over een onderwerp is volledigheid voor het UDS geen prioriteit. De gebruiker is verantwoordelijk voor zijn eigen onderzoek, het UDS helpt hem daarbij op weg door een deel van de gegevens gestructureerd aan te bieden.

Deze site bevat onjuiste informatie. Omdat heel verschillende bronnen objectief weergegeven worden, ontdekt de goede lezer dat ze elkaar soms tegenspreken, dus moet een deel van de gegevens wel onjuist zijn. Dat wordt niet als een probleem gezien, want de kritische zoektocht naar de juiste gegevens wil het UDS stimuleren.
Door zorgvuldige bestudering van de bronnen dient de gebruiker zijn eigen oordeel te vormen.

Wanneer via links en dieplinks de weg gewezen wordt naar informatie in andere sites dan is noch die andere site, noch Documentatie.org verantwoordelijk voor het gebruik van de gevonden informatie. Bij dieplinks wordt steeds tevens een link naar de homepage van die site gegeven, lees de gebruiksvoorwaarden en disclaimer aldaar.

Zoveel mogelijk wordt rekening gehouden met bestaande auteurs- en andere rechten, het UDS wil deze respecteren.
Uitsluitend voor degenen die menen dat hun rechten desondanks geschonden worden is het e-mailadres docrecht@utds.eu bedoeld.


TERUG
naar
vorige
scherm