Terug naar
ZOEKPAGINA (home)
Onze plek in het Stadhuis Oude cijfers in vijf talen te vinden Monumentencommissie vanaf 1928 Wat is dat?
Waar is dat?
   
Nieuws"Plaatje & praatje":  bekijk de 25 nieuwste.

In verband met de privacywetgeving zijn de tellers in mei 2018 verwijderd.
TERUG
naar
vorige
scherm

Documentatie.org blijft, de 'eeuwigheidswaarde' is erkend

Groot nieuws: vanaf 22 maart 2021 bekijkt u Documentatie.org in feite vanuit Het Utrechts Archief.
Dat is een veilige plek, te danken aan het feit dat het Archief het belang van Documentatie.org erkent, niet alleen voor het heden, maar ook voor de toekomst.
Dat belang schuilt niet alleen in de geweldige hoeveelheid informatie op de site over Utrecht en over de monumentenzorg,
maar ook in de ontsluiting van informatie die in andere bronnen te vinden is.
Dat gebeurt op zo'n 'eigenwijze wijze' dat Documentatie.org ook erkend is als zijnde van belang voor de 'internet-archeologie'.
Vaak is gebleken dat de site zijn tijd ver vooruit is, niet in vormgeving of techniek, maar in de opzet en de manier van ontsluiten.
Het bovenstaande wordt toegelicht in de hierna volgende intentieverklaring van Het Utrechts Archief.


Intentieverklaring samenwerking HUA en UDS

Het Utrechts Documentatie Systeem (UDS) en Het Utrechts Archief (HUA) werken sinds eind 2019 samen om de toekomst van het Utrechts Documentatie Systeem te waarborgen.
Het Utrechts Archief heeft zich uitgesproken zorg te willen dragen voor het bereikbaar houden van het digitale n papieren systeem. Het digitale systeem is een website met onderliggende database.
Het papieren systeem bestaat uit 20 25 meter archiefstukken voornamelijk ondergebracht in multomappen.
Het digitale systeem is gemigreerd naar een virtuele server infrastructuur bij Het Utrechts Archief. Dit betreft zowel de test-omgeving als de live-omgeving.
Ook zullen n of meerdere statische 'snapshots' van de website beschikbaar worden gemaakt.
Het digitale systeem kan op deze wijze zowel binnen als buiten de muren van Het Utrechts Archief door iedereen geraadpleegd blijven worden voor langere tijd.
Medewerkers van het UDS kunnen het systeem de komende jaren ook nog blijven bewerken.
Het Utrechts Archief benadrukt de cultuurhistorische waarde van Het Utrechts Documentatie Systeem.
Het is een gedetailleerde bron met uniek materiaal over de geschiedenis van Utrechtse gebouwen, personen en talloze andere onderwerpen.
Met de hulp van vele vrijwilligers is dit werk in de afgelopen 40 jaar tot stand gekomen.
Het Utrechts Documentatie Systeem heeft een architectuur die zich het beste laat beschrijven als een 'kaartenbak' waar ondermeer met behulp van meer dan 70.000 trefwoorden
gezocht kan worden door een enorme hoeveelheid gestructuurde data (ongeveer 12GB).
De wijze waarin data is geordend en opgeslagen heeft veel kenmerken van een 'Linked Open Data' systeem waar de laatste jaren binnen de erfgoed sector grote interesse naar uitgaat
en ook grote ontwikkelingen plaatsvinden. Het Netwerk Digitaal Erfgoed geeft hierbij richting en is een aanjager op dit gebied.
Dit verklaart ook de interesse voor het Utrechts Documentatie Systeem vanuit de Utrecht Time Machine, het consortium waar ondermeer Het Utrechts Archief en de Universiteit Utrecht
samen optrekken om erfgoed data bij de burgers te brengen volgens Linked Open Data principes en innovatieve presentatietoepassingen.
Binnen de proeftuin van de onderwijsmodule 'LivingPasts' wordt veel gebruik gemaakt van de Linked Open Data uit het UDS.
De partners binnen het Utrecht Time Machine consortium ontwikkelen nu samen een platform/app waarbinnen het UDS een belangrijke rol kan vervullen.
Het Utrechts Archief spreekt hierbij de intentie uit de samenwerking met het Utrechts Documentatie Systeem voort te zetten om bovenstaande doelen en afspraken tot verdere uitvoering te brengen.

Utrecht, 13 januari 2021, Rick Companje, Data Specialist, Het Utrechts Archief.