2007.1006i
bron

ECHTE FOTO

Fotograaf : Jean Penders
negatiefformaat : dig
negatiefnummer : jp.L.071006fk
opnamedatum : 06-10-2007
opmerkingen :
Dordrecht - Wijnstraat 113, voorkamer op de verdieping, links in het midden: peerkraal van origineel sleutelstuk (dendro: ca 1496)

verwerktbg1007
@132066@

'15:19 19-2-2008