2013.0616a
bron

ECHTE FOTO

Fotograaf : Jean Penders
negatiefformaat : dig
negatiefnummer : jp.N.130616.412
opnamedatum : 16-06-2013
opmerkingen :
Cavalière (F). De verkeersborden geven aan dat automobilisten de weg moeten delen met fietsers, terwijl noch automobilisten, noch fietsers er mogen rijden.

verwerktjp0119
@219463@

'15:19 19-2-2008