Kaart 5
losse informatie
Utrecht - Waterstraat 15 e.o. - vrijwoningen der Kerkvoogdij van de Ned. Hervormde Gemeente 1895.0001