Kaart 5a
losse informatie
pand
Utrecht - Zilverstraat 6 e.v. - opgraving 1982 1983.0001