Kaart 5b
losse informatie
gebruik
Utrecht - Predikherenkerkhof 13 1928.0110