Kaart 5
losse informatie
Aalten - Ned. Herv. kerk 1839.0001