Kaart 5
losse informatie
Beschermd Stadsgezicht Utrecht - historische kwaliteitskaart straatwanden 1981 0000.0001