Kaart 1
formulier pand
Utrecht - Kruisdwarsstraat 1A e.o. - vrijwoningen der Diaconie van de Ned. Hervormde Gemeente 0000.0001