Kaart 5
losse informatie
Utrecht - Kruisdwarsstraat 1A e.o. - vrijwoningen der Diaconie van de Ned. Hervormde Gemeente 1992.0120a