Kaart 5
losse informatie
Integratie welstandstoezicht en monumentenzorg - Utrecht 1989.0912