Kaart 5
losse informatie
Integratie welstandstoezicht en monumentenzorg - Utrecht 1990.1107b