Kaart 5
losse informatie
Diaconie Nederduits-Hervormde Gemeente - Utrecht 1895.0001b