Kaart 6
losse afbeeldingen
 
Spil (van) trap 1994.0514a
bron

ECHTE FOTO

Fotograaf : Jean Penders
negatiefformaat : kb
negatiefnummer : jp.O.6630
opnamedatum : 14-05-1994
opmerkingen : Rinsumageest - Ned. Herv. Kerk: spiltrap in de toren

verwerktrvr0408