Kaart 6
losse afbeeldingen
Utrecht - Bekkerstraat 40 e.v. - bouwplan 1860 1860.1016