1938.0001a
bron

Bouwtekening,
bewaard in
Het Utrechts Archief.

Vindplaats:
GAU/SA6-bouwtek.-
tek.nr: 7916.6/07

Datum:
1938

Opmerkingen:
Deze tekening hoort bij het dossier van Utrecht - Oudegracht 99 (Oudaan)

Het bouwplan, waar deze situatietekening bij hoort, betreft Zakkendragerssteeg 9 - gesloopt 1941

Blijkens de 'bestaande toestand' van het bouwplan uit 1941 is het plan uit 1938 niet uitgevoerd.
verwerkt