Kaart 5
losse informatie
Nederlands-Hervormde Gemeente Utrecht, Kerkvoogdij- 1895.0001