Kaart 6
losse afbeeldingen
Utrecht - Hopakker 9 e.v. 1858.0303